Alma Tadema
Alma Tadema's Oil Paintings
Alma Tadema Museum
8 January 1836 – 25 June 1912. Most renowned painters.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Alma Tadema.org, welcome & enjoy!
Alma Tadema.org
 

Alma Tadema
Promise of Spring

ID: 00188

Alma Tadema Promise of Spring
Go Back!Alma Tadema Promise of Spring


Go Back!


 

Alma Tadema

  Related Paintings of Alma Tadema :. | Unconscious Rivals | Vain Courtship | A Sculpture Gallery | Promise of Spring | Her Eyes are with Her Thoughts |
Related Artists:
Orest Kiprensky
1782-1836 Russian Orest Kiprensky Galleries Orest was born in the village of Koporye near Saint Petersburg on 24 March [O.S. 13 March] 1782. He was an illegitimate son of a landowner Alexey Dyakonov, hence his name, derived from Kypris, one of the Greek names for the goddess of love. He was raised in the family of Adam Shvalber, a serf. Although Kiprensky was born a serf, he was released from the serfdom upon his birth and later his father helped him to enter a boarding school at the Imperial Academy of Arts in Saint Petersburg in 1788 (when Orest was only six years old). He studied at the boarding school and the Academy itself until 1803. He lived at the Academy for three more years as a pensioner to fulfill requirements necessary to win the Major Gold medal. Winning the first prize for his work Prince Dmitri Donskoi after the Battle of Kulikovo (1805) enabled the young artist to go abroad to study art in Europe. A year before his graduation, in 1804, he painted the portrait of Adam Shvalber, his foster father (1804), which was a great success. The portrait so impressed his contemporaries, that later members of the Naples Academy of Arts took it for the painting by some Old Master - Rubens or van Dyck. Kiprensky had to ask the members of the Imperial Academy of Arts for letters supporting his authorship. Wikimedia Commons has media related to: Orest Kiprensky After that, Kiprensky lived in Moscow (1809), Tver 1811, Saint Petersburg 1812, in 1816-1822 he lived in Rome and Napoli. In Italy he met a local girl Anne Maria Falcucci (Mariucci), to whom he became attached. He bought her from her dissolute family and employed as his ward. On leaving Italy, he sent her to a Roman Catholic convent. In 1828, Kiprensky came back to Italy, as he got a letter from his friend Samuel Halberg, informing him that they had lost track of Mariucci. Kiprensky found Mariucci, who had been transferred to another convent. In 1836 he eventually married her. He had to convert into Roman Catholicism for this marriage to happen. He died by pneumonia in Rome later that year.
Agostino Brunias
Agostino Brunias (c. 1730 - April 2, 1796) was a London-based Italian painter from Rome. Strongly associated with West Indian art, he left England at the height of his career to chronicle Dominica and the neighboring islands of the West Indies. Painted in the tradition of verite ethnographique, his art was as escapist as it was romantic. Brunias was born in Rome c. 1730; the exact date is uncertain. His first name has been spelled in various ways including Abraham, Alexander, August, or Austin, while his surname has been recorded as Brunais and Brunyas. Brunias was a student at the Accademia di San Luca, Rome, where he won Third Prize in the Second Class for painting in 1754. An early oil painting of his was exhibited in Rome two years earlier.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Alma Tadema
All the Alma Tadema's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved