Alma Tadema
Alma Tadema's Oil Paintings
Alma Tadema Museum
8 January 1836 – 25 June 1912. Most renowned painters.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Alma Tadema.org, welcome & enjoy!
Alma Tadema.org
 

Sir Lawrence Alma-Tadema,OM.RA,RWS
Pandora (mk46)

ID: 26040

Sir Lawrence Alma-Tadema,OM.RA,RWS Pandora (mk46)
Go Back!Sir Lawrence Alma-Tadema,OM.RA,RWS Pandora (mk46)


Go Back!


 

Sir Lawrence Alma-Tadema,OM.RA,RWS

1836-1912   Related Paintings of Sir Lawrence Alma-Tadema,OM.RA,RWS :. | The Colosseum | Sappho and Alcaeus | Hadrian Visiting a Romano-British Pottery Sir Lawrence Alma-Tadema | The Triumph of Titus by Lawrence Alma-Tadema | Frigidarium |
Related Artists:
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
Victor DeGrailly
painted Passamaquoddy Bay, Maine in c1840
Charles-Francois Daubigny
French Barbizon School Painter, 1817-1878 was one of the painters of the Barbizon school, and is considered an important precursor of Impressionism. Daubigny was born into a family of painters and was taught the art by his father Edmond François Daubigny and his uncle, miniaturist Pierre Daubigny. Initially Daubigny painted in a traditional style, but this changed after 1843 when he settled in Barbizon to work outside in nature. Even more important was his meeting with Camille Corot in 1852 in Optevoz (Is??re). On his famous boat Botin, which he had turned into a studio, he painted along the Seine and Oise, often in the region around Auvers. From 1852 onward he came under the influence of Gustave Courbet. In 1866 Daubigny visited England, eventually returning because of the Franco-Prussian war in 1870. In London he met Claude Monet, and together they left for the Netherlands. Back in Auvers, he met Paul Cezanne, another important impressionist.


Alma Tadema
All the Alma Tadema's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved