Alma Tadema
Alma Tadema's Oil Paintings
Alma Tadema Museum
8 January 1836 – 25 June 1912. Most renowned painters.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Alma Tadema.org, welcome & enjoy!
Alma Tadema.org
 

Alma Tadema
Her Eyes are with Her Thoughts

ID: 00194

Alma Tadema Her Eyes are with Her Thoughts
Go Back!Alma Tadema Her Eyes are with Her Thoughts


Go Back!


 

Alma Tadema

  Related Paintings of Alma Tadema :. | Unconscious Rivals | The Year is at the Spring | Alma Tadema reproductions, photographed in our studio | Welcome Footsteps | Promise of Spring |
Related Artists:
j. g. sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Efter akademiska studier i Åbo med början 1783, och Uppsala, dit han flyttade 1788, blev han filosofie magister 1791. Han blev 1792 extra ordinarie kanslist i akademiska kansliet. Juris utriusque kandidat blev han 1792 och kort därefter docent vid juridiska fakulteten, blev juris licentiat 1800 och utnämndes 1807 till jurisprudentiä, oeconomiæ et commerciorum professor i Uppsala. Juris utriusque doktor 1810; arbetande ledamot i Lagkommissionen 1811-1814; ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1810, Lantbruksakademien 1812, Vetenskapssocieteten i Uppsala 1829 samt flera andra lärda samfund. År 1834 erhöll han adlig värdighet och tog avsked från sin professur 1837. Lars Rabenius ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.
Olof Arenius
a Swedish portrait painter, and son of a minister in Upland, was born in 1701. He studied under David von Krafft, and afterwards went to the Netherlands to study the old masters. His portraits and miniatures in oil are much esteemed, and are to be found in all the public galleries, as well as in the best private collections, in Sweden. Many of them have been engraved. He died at Stockholm in 1766.
GIJBRECHTS, Cornelis
Flemish painter (b. ca. 1630, Antwerpen, d. after 1675, Copenhagen).


Alma Tadema
All the Alma Tadema's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved