Alma Tadema
Alma Tadema's Oil Paintings
Alma Tadema Museum
8 January 1836 – 25 June 1912. Most renowned painters.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Alma Tadema.org, welcome & enjoy!
Alma Tadema.org
 

BRUEGEL, Pieter the Elder
Landscape with the Fall of Icarus g

ID: 05488

BRUEGEL, Pieter the Elder Landscape with the Fall of Icarus g
Go Back!BRUEGEL, Pieter the Elder Landscape with the Fall of Icarus g


Go Back!


 

BRUEGEL, Pieter the Elder

Flemish Northern Renaissance Painter, ca.1525-1569 (born c. 1525, probably Breda, duchy of Brabant ?? died Sept. 5/9, 1569, Brussels) Greatest Netherlandish painter of the 16th century. Not much is known of his early life, but in 1551 he set off for Italy, where he produced his earliest signed painting, Landscape with Christ and the Apostles at the Sea of Tiberias (c. 1553). Returning to Flanders in 1555, he achieved some fame with a series of satirical, moralizing prints in the style of Hiëronymus Bosch, commissioned by an Antwerp engraver. He is best known for his paintings of Netherlandish proverbs, seasonal landscapes, and realistic views of peasant life and folklore, but he also took a novel approach to religious subject matter, portraying biblical events in panoramic scenes, often viewed from above. He had many important patrons; most of his paintings were commissioned by collectors. In addition to many drawings and engravings, about 40 authenticated paintings from his enormous output have survived. His sons, Peter Brueghel the Younger and Jan, the Elder Brueghel (both of whom restored to the name the h their father had abandoned), and later imitators carried his style into the 18th century.  Related Paintings of BRUEGEL, Pieter the Elder :. | The Parable of the Blind Leading the Blind f | Return of the Herd | Peasant dance | The Tower of Babel | The Land of Cockayne |
Related Artists:
John William Edy
John William Edy (1760 - 1820) was an English painter. He worked for the publisher John Boydell in London, often anonymously. In the summer of 1800 Edy visited Norway on an assignment for Boydell together with the landscape painter William Fearnside. They were in Norway from July 31 and until the end of September the same year.
broderna von wrights
Dessa ornitologer, forskare, naturvetenskapliga illustratörer och konstnärer var födda i Haminanlaks nära Kuopio i Finland. I Stockholm i augusti 1828 påbörjade Magnus och Wilhelm von Wright bildverket Svenska Foglar, finansierat av greve Nils Bonde. Detta ornitologiska verk blev klart 1838 och ar en en samling pa178 litografier.
anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.


Alma Tadema
All the Alma Tadema's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved