Alma Tadema
Alma Tadema's Oil Paintings
Alma Tadema Museum
8 January 1836 – 25 June 1912. Most renowned painters.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Alma Tadema.org, welcome & enjoy!
Alma Tadema.org
 


Here are all the paintings of PEETERS, Clara 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
56647 bord med blomvas och torkad frukt PEETERS, Clara bord med blomvas och torkad frukt mk248 den dekorativa genren genren gav konstnarerna tillfalle att visa upp sina enastaende fardigbeter. peeters ger rikliga exempel pa sin formaga att aterskapa keramik, metaller ocb varblommor. hennes metod att arbeta i olja var mangsidig ocb strackte sig fran glaseringar till impasto. hennes felfria arbete antyder att bon kan ba varit elev till beert eller van hulsdonck.
56646 bord med paj,vit och oliver PEETERS, Clara bord med paj,vit och oliver mk248 peeter arbete utvecklades notert fran bennes tidigaste omsorgsfullt traditionella kompositioner, utforda ur ett bogt perspektiv, till detaljrika arrangemang som bar, perspektivet ar lagre ocb ett urval tilltalande foreemal bar placeras pa en omsorgsfullt arbetad, allt mot en mork bakgrund for maximal effekt.
28711 Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit PEETERS, Clara Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit mk61 c.1619 Oil on panel 52x73cm
8480 Still-life du PEETERS, Clara Still-life du 1611 Oil on panel, 52 x 73 cm Museo del Prado, Madrid
8479 Still-Life with Flowers and Goblets a PEETERS, Clara Still-Life with Flowers and Goblets a 1612 Oil on wood, 59,5 x 49 cm Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

PEETERS, Clara
Flemish Baroque Era Painter, 1594-1657
Alma Tadema
All the Alma Tadema's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email